அனைத்து பகுப்புகள்

முகப்பு>தீர்வுகள்>XNUMX மாதங்கள் வரை பேட்டரி பராமரித்தல்.

தீர்வுகள்

XNUMX மாதங்கள் வரை பேட்டரி பராமரித்தல்.

லீட்-அமிலம், நி-எம்.எச், எல்.எஃப்.பி போன்ற லித்தியம் பேட்டரிகளுக்கான சோதனை தீர்வுகளை என்ஜிஐ வழங்குகிறது, மேலும் பேட்டரி செல்கள், பேட்டரி தொகுதிகள் மற்றும் பேட்டரி பொதிகளின் பல்வேறு தேவைகளுக்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட சோதனை தீர்வுகளை வழங்குகிறது. இது பேட்டரி திறன், பேட்டரி டி.சி.ஐ.ஆர், பேட்டரி சார்ஜ் மற்றும் வெளியேற்ற ஆயுள், பேட்டரி வயதான ஆயுள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய அளவுருக்களை சோதிக்க முடியும்.

  • பேட்டரி செல் சோதனை
  • பேட்டரி பேக் சோதனை